فصل اول: تعاریف

1-1 مشتری: شخصیت حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.

2-1 سرویس ها : کلیه خدمات و محصولات ارائه شده در سایت msm.ir

3-1 قیمت ها : منظور قیمت محصولات و سرویس ها میباشد

فصل دوم: احراز هویت - مالکیت سرویس

1-2 سرویسها با توجه به حقیقی / حقوقی که خریداری می شود، مالک و صاحب امتیاز سرویس خواهند بود.

2-2 مشتری اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارایه شده و آدرسها و شماره تماس و امثال آن صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال پشتیبانی میکوشد. Msm.ir حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از مشتری دریافت نماید Msm.ir حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس و عدم پشتیبانی اقدام نماید.

فصل سوم: پشتیبانی

1-3 پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات مشتریان بر مبنای پرتال پشتیبانی بوده و درخواست به 2 روش انجام میشود:

ارسال درخواست (تیکت): مشتری میتواند مشکلات و درخواستهای خود را از ناحیه کاربری به ناحیه پشتیبانی ارسال نماید.
ارسال از طریق ایمیل: مشتری موظف است مشکلات خود را با همان ایمیلی که در پرتال پشتیبانی ثبت کرده و به واحد پشتیبانی ایمیل بزند. با ارسال ایمیل به واحد پشتیبانی یک کد درخواست(شماره تیکت یا پیگیری) به مشتری جهت پیگیری های بعدی بصورت خودکار داده میشود.

2-3 مواردی که شامل پشتیبانی میشود : تنها تا دو روز قبل ازچاپ آگهی های چاپی مشتری میتواند با تماس نسبت به تغییر متن آگهی یا لغو آن ( با کسر هزینه های مرتبط ) اقدام کند.

فصل سوم : فعالیتهای غیر مجاز مشتری

1-3 متون تمامی آگهی باید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد و آگهی هایی که متون غیر قوانین داشته باشند از انتشار آن جلوگیری خواهد شد ، همچنین مسئولیت صحت و کیفیت آگهی ها کاملا بر عهده مشتری بوده و وبسایت msm.ir و کانون آگهی و تبلیغات ونوشه در ازای صحت آگهی ها مسئولیتی نخواهد داشت.

فصل چهارم : مسئولیت

1-4  بعد از درج آگهی تمامی مسئولیت ها از قبیل محتوای متون آگهی و .. به عهده مشتری میباشد

2-4  وبسایت msm.ir این حق را به صورت یک طرفه برای خود محفوظ میدارد که در صورت مغایرت کلمات درج شده در آگهی با فرهنگ و واژگان فارسی اعلام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کلمات معادل فارسی را به جای واژه های بیگانه جایگزین نماید.

فصل پنجم : انصراف از چاپ آگهی

1-5 در ضمن برای انصراف از چاپ آگهی شما میبایست دو روز قبل از چاپ تنها از طریق تماس تلفنی با تلفنی که در آگهی ثبت کرده اید درخواست انصراف از آگهی بدهید.

2-5 همچنین این کار با کسر 30% از مبلغ واریزی امکان پذیر خواهد بود.