1- ثبت آگهی چاپی در اگهی نامه ونوشه

برای ثبت آگهی از منوی بالا منوی ثبت آگهی چاپی را انتخاب نمایید.

بر اساس تعداد کادر آگهی انتخابی را انتخاب نمایید.

اطلاعات درخواستی را پر نمایید، دقت نمایید که اطلاعات مربوطه را به دقت پرنمایید زیرا این اطلاعات برای پیگیری سفارش آگهی شما الزامی خواهد بود.

متن آگهی را بدقت پر نمایید.

سپس درگاه بانکی را انتخاب نمایید

شما به صفحه پرداخت بانک هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت آگهی شما ثبت خواهد شد.

آگهی شما در نوبت انتخابی شما چاپ خواهد شد.

در ضمن برای انصراف از چاپ آگهی شما میبایست دو روز قبل از چاپ تنها از طریق تماس تلفنی با تلفنی که در آگهی ثبت کرده اید درخواست انصراف از آگهی بدهید.

همچنین این کار با کسر 30% از مبلغ واریزی امکان پذیر خواهد بود.