تعرفه درج آگهی در وبسایت Msm.ir  رایگان می باشد لیکن درج آگهی رایگان به مدت یک هفته بوده و منوط به درج آگهی چاپی در نیازمندی های ونوشه می باشد.

 شما میتوانید علاوه بر درج آگهی رایگان در وب سایت ، با چاپ آگهی در نیازمندی های ونوشه با توجه به تیراژ بالا و پخش حرفه ای آن ، از مزایای فوق العاده ای بهره مند شوید.

 تعرفه چاپ آگهی در نیازمندی های ونوشه به شرح زیر می باشد :

 

چاپ آگهی نامه تمام رنگی بوده و تیراژ هر شماره آن در شهر مربوطه 15000 برگ خواهد بود ، همچنین پخش آگهی نامه ها کاملا حرفه ای بوده و کانون از هدر رفت حتی یک برگ جلوگیری خواهد کرد، در ضمن قابل ذکر است که آگهی دهنده در یک روز قبل از پخش میتواند در دفتر کانون حضور یافته و تیراژ واقعی چاپ شده آگهی نامه را مشاهده نماید.

 

 

این شرایط تا پایان سال 1395  برقرار بوده و این مجموعه حق تغییر تعرفه را برای خود محفوظ میدارد.