مجموعه MSM.IR  متشکل از زیر مجموعه هایی اعم از کانون های آگهی و تبلیغات چشم انداز ، ونوشه و طرح ناب می باشد ، این مجموعه فعالیت خود را از سال 1382 در حوزه تبلیغات و طراحی وبسایت آغاز کرد ، اعضای این مجموعه همواره خود را موظف می داند که در جهت پیشرفت صنعت تبلیغات و اینترنت خود را با دانش روز جهانی هماهنگ کرده و در اجرای پروژه های خود از آن به خوبی بهره ببرد.

امید است در آینده ای نزدیک شاهد فعالیت جهانی این مجموعه در حوزه های نوین باشیم.